• /image/flags/16/Netherlands.pngNederlands
 • /image/flags/16/United Kingdom(Great Britain).pngEngels
 • /image/flags/16/Poland.pngPools
 • /image/flags/16/Germany.pngDuits
 • /image/flags/16/Romania.pngRoemeens

Service consultant bij De Digitale Zorg B.V.

40 uurZwolle

FUNCTIE

Service consultant bij De Digitale Zorg B.V.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

Onderdeel van: Service organisatie
Leidinggevende: Servicemanager(GideonBuurma)

MISSIE

De Digitale Zorg implementeert en ondersteunt de (mobiele) digitale werkplek door het goed en veilig beheren van laptops, tablets en telefoons. Tevens neemt de Digitale Zorg klanttevredenheidsmetingen af gericht op de cliënten van zorgaanbieders. We geloven dat de zorgaanbieder zich dient te richten op haar kerntaak: het leveren van kwalitatief goede zorg. Met de diensten van De Digitale Zorg willen we kleinschalige zorgaanbieders ontzorgen bij hun taken als ICT beheer en het meten van de klanttevredenheid.

ORGANISATIE

De Digitale Zorg is opgericht in 2018 als een service gedreven organisatie en is leverancier van goed beheerde en beveiligde werkplekken. De Digitale Zorg voert tevens klanttevredenheidsmetingen uit voor haar klanten.

BEDRIJFSCULTUUR

Ons bedrijf gelooft in een open en transparante cultuur waarin prestaties worden beloond met flexibiliteit en individuele verantwoordelijkheid. Wij geloven dat commitment hoort bij de taak en dat compensatie wordt geboden door individuele prestaties en teambijdragen. Onze basis ligt in het feit dat onze medewerkers eerlijk zijn tegenover zichzelf en hun collega's, met betrekking tot alle werk- en niet werkgerelateerde aangelegenheden.

DOEL VAN DE FUNCTIE

Dit onderdeel beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de service consultant.

1. Werkplekbeheer

Kernactiviteit

Dienstverlening

Kader

Service Level Overeenkomst

Resultaat

De klant is tevreden

Activiteiten

 • ●  implementeren van de dienst ‘Werkplekbeheer’

 • ●  het ondersteunen van de eindgebruiker

 • ●  coördineren van de dienst ‘Werkplekbeheer’

 • ●  de dagelijkse servicedesk calls aannemen, tickets invoeren en opvolgen

 • ●  onderhouden van de serviceomgeving (MDM)

2. Klant- en medewerkersonderzoeken

Kernactiviteit

Dienstverlening

Kader

Service Level Overeenkomst

Resultaat

De klant is tevreden

Activiteiten

 • ●  implementeren van de diensten Klant- en medewerkerstevredenheid metingen

 • ●  coördineren en (deels) uitvoeren van de Klant- en medewerkerstevredenheid metingen

 • ●  opstellen en definitief maken van rapportages t.b.v. klant- en medewerkersonderzoeken

3. Accountmanagement

Kernactiviteit

Account management

Kader

Verkoopplan

Resultaat

Verkoop doelstellingen zijn behaald

Activiteiten

 • ●  inventarisatie behoeften en wensen

 • ●  voorbereiden offertes

 • ●  klanten bezoeken en rapportages opstellen van de voortgang

 • ●  factureerbaarheid bij de klant organiseren en urenadministratie bijhouden

COMPETENTIES

De onderstaande profielschets kenmerkt jou als servicedesk medewerker:

MBO werk- en denkniveau

Klantgericht met praktische commerciële ervaring op het gebied van technische producten

Goede communicatieve en sociale vaardigheden en uitstekende beheersing Nederlandse taal

Goede kennis van Google Workspace, Office 365 en kennis van Airwatch is een vereiste

Beschikken over actuele kennis van procedures op het gebied van Servicedesk

Bijhouden van relevante ontwikkelingen aangaande informatiebeveiliging

Communiceren: Structureert ideeën en informatie en brengt ze zo over dat de bedoelde essentie overkomt en wordt begrepen:

 • Gebruikt taal die aansluit bij (het niveau van) de doelgroep;

 • Geeft in duidelijke bewoordingen de belangrijkste punten uit een betoog weer;

 • Plaats complexe informatie in een bredere context, zodat de relevantie voor de doelgroep duidelijk wordt

Analytisch vermogen: Ontleedt een probleem, situatie of een proces in componenten en begrijpt de herkomst en samenhang hiervan:

 • Controleert of het geconstateerde probleem ook werkelijk het echte probleem is;

 • Stelt in een gesprek gerichte vragen om mogelijke oorzaken van een probleem te achterhalen;

 • Denkt stappen vooruit, analyseert de gevolgen van mogelijke beslissingen;

 • Onderscheidt hoofd- en bijzaken in complexe situaties en maakt onderscheid tussen feiten en meningen;

 • Heeft snel de essentie door van een complexe, ondoorzichtige problematiek.

Klantgerichtheid: toont vanuit het perspectief van de klant te denken / handelen. Speelt in op wensen en problemen van de klant

 • Geeft de klant/gebruiker voldoende ruimte om zijn verhaal (wensen, problemen, klachten) te doen;

 • Kan zaken voor de klant/gebruiker in bondige en begrijpelijke taal uitleggen;

 • Verzamelt relevante informatie om de wens van het probleem van de klant/gebruiker in kaart te brengen.

Gevoel voor details: herkent relevante aan het werk verbonden details en weet daar op verantwoordelijke wijze mee om te gaan:

 • Handelt routinematige werkzaamheden met voldoende aandacht en zorgvuldigheid af;

 • Controleert het eigen werk zorgvuldig, blijft hierbij kritisch en alert.

Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de geleverde prestaties.

 • Zorgt voor uniforme kwaliteitsnormen;

 • Bespreekt kwaliteitsaspecten met de hiervoor verantwoordelijke mensen;

 • Bewaakt de kwaliteit van producten/diensten en houdt hierbij rekening met relevante ontwikkelingen;

Verantwoordelijkheid: Aanvaardt risico’s en neemt de consequenties van gemaakte afspraken:

 • Geeft noch anderen, noch de omstandigheden de schuld wanneer doelen niet worden bereikt;

 • Komt zelf met een oplossing om de consequenties voor het bedrijf van het niet nakomen van een afspraak op te vangen;

 • Houdt zich aan afspraken en houdt de data en deadlines in beeld;

 • Staat voor gemaakte afspraken, ook als de verantwoordelijkheden aan anderen zijn gedelegeerd

Resultaatgerichtheid: Is gericht op het realiseren van resultaten. Is daarbij gemotiveerd, gedreven en vasthoudend:

 • Maakt in het werk duidelijke afspraken met anderen over doelstellingen, resultaten en acties;

 • Zet in een gesprek een duidelijke lijn uit, maakt daarbij efficiënt gebruik van beschikbare tijd;

 • Is gemotiveerd, gedreven en vasthoudend om de afgesproken of verwachte resultaten te realiseren;

 • Weet resultaten op een gestructureerde en planmatige wijze te realiseren.


Ontwikkeld door Akyla